Yuki Genmaicha / 有機玄米茶 200g

Yuki Genmaicha / 有機玄米茶 200g - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$8.29 

Organic Genmaicha by Marukou