Tohato Poteko Umashio Taste

ポテコ うましお味 78g

Tohato Poteko Umashio Taste / ポテコ うましお味 78g - Konbiniya Japan Centre
Tohato Poteko Umashio Taste / ポテコ うましお味 78g - Konbiniya Japan Centre
Tohato Poteko Umashio Taste / ポテコ うましお味 78g - Konbiniya Japan Centre
Tohato Poteko Umashio Taste / ポテコ うましお味 78g - Konbiniya Japan Centre

True,NTC

$2.99 

Potato Snack from Japan by Tohato.