Kagayaki Haiga Brown Rice / かがやき胚芽米 玄米 2kg - 4.4lb

Kagayaki Haiga Brown Rice / かがやき胚芽米 玄米 2kg - 4.4lb - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$12.99 

Sorry, this item is out of stock

Kagayaki Haiga Brown Rice by Daiei.