S&B Yuzu Kosho

柚子こしょう 40g

S&B Yuzu Kosho / 柚子こしょう 40g - Konbiniya Japan Centre

Tokushin, Jfc

$3.29 

Tube type Yuzu Kosho by S&B