Uha Tokunou Milk Candy

特濃ミルク 8.2 93g

Uha Tokuno Milk Strawberry Candy / 特濃ミルク いちご 8.2  93g - Konbiniya Japan Centre

Foks

$5.39 

High Conc 8.2 Strawberry Milk Candy by Uha