Yamasa Organic Tamari Soy Sauce

溜しょうゆ 148ml

Yamasa Organic Tamari Soy Sauce / 溜しょうゆ 148ml - Konbiniya Japan Centre SALE

Yamato

$4.99 $5.49

Tamari Soy Sauce for from Japan by Yamasa.(Glass Bottle).