Rice Cracker Thick Soy Sauce

厚焼き しょうゆ 9 pcs

Rice Cracker Thick  Soy Sauce / 厚焼き しょうゆ  9 pcs - Konbiniya Japan Centre

JFC

$6.29 

Japanese Senbei Soy sauce by Kingodo