Rice Cracker Thick Soy Sauce

厚焼き しょうゆ 18 pcs

Rice Cracker Thick  Soy Sauce / 厚焼き しょうゆ  18 pcs - Konbiniya Japan Centre

JFC

$11.99 

Japanese Senbei Soy sauce by Kingodo