Rice Cracker Thick Soy Sauce / 厚焼き しょうゆ 18 pcs

Rice Cracker Thick  Soy Sauce / 厚焼き しょうゆ  18 pcs - Konbiniya Japan Centre

JFC

$8.59 

Japanese Senbei Soy sauce by Kingodo