Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布 200g

Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布  200g - Konbiniya Japan Centre
Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布  200g - Konbiniya Japan Centre
Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布  200g - Konbiniya Japan Centre
Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布  200g - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$4.49 

Spicy kelp pickeld radish by Noshita syokuhin