Pickled Radish Spiccy Kombu

寒干だいこんピリッと昆布 200g

Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布  200g - Konbiniya Japan Centre
Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布  200g - Konbiniya Japan Centre
Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布  200g - Konbiniya Japan Centre
Pickled Radish Spiccy Kombu / 寒干だいこんピリッと昆布  200g - Konbiniya Japan Centre

Yamato

$4.89 

Spicy kelp pickeld radish by Noshita syokuhin