Morinaga Milk Caramel

森永 ミルクキャラメル 60g

Milk Caramel / ミルクキャラメル   60g - Konbiniya Japan Centre

Tokushin

$2.49 

Japanese milk caramel candy by Morinaga.