Kuriyama Setono Shioage "Ebi"

瀬戸のしお 海老揚げせん 88g

Kuriyama Setono Shioage "Ebi" / 瀬戸のしお 海老揚げせん 88g - Konbiniya Japan Centre
Kuriyama Setono Shioage "Ebi" / 瀬戸のしお 海老揚げせん 88g - Konbiniya Japan Centre
Kuriyama Setono Shioage "Ebi" / 瀬戸のしお 海老揚げせん 88g - Konbiniya Japan Centre
Kuriyama Setono Shioage "Ebi" / 瀬戸のしお 海老揚げせん 88g - Konbiniya Japan Centre

True

$3.99 

Rice Cracker from Japan by Kuriyama.