Haenuki From Yamagata JAPAN/ はえぬき 5kg - 11lb

Haenuki From Yamagata JAPAN/ はえぬき  5kg - 11lb - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$28.99 

Haenuki is a kind of rice from Yamagata Japan