Yamasa Usukuchi Soy Sauce / 薄口しょうゆ 1000ml

Yamasa Usukuchi Soy Sauce / 薄口しょうゆ 1000ml - Konbiniya Japan Centre SALE

Konbiniya Japan Centre

$5.49 $6.99

Soy sauce from Japan by Yamasa