Shirakiku Kinako Soy Bean Flour / きな粉 142g

Shirakiku Kinako Soy Bean Flour / きな粉 142g - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$2.69 

Soy bean flour by Shirakiku