Shio Koji Japanese Rice Malt / 塩こうじ 230g

Shio Koji Japanese Rice Malt / 塩こうじ 230g - Konbiniya Japan Centre
Shio Koji Japanese Rice Malt / 塩こうじ 230g - Konbiniya Japan Centre
Shio Koji Japanese Rice Malt / 塩こうじ 230g - Konbiniya Japan Centre
Shio Koji Japanese Rice Malt / 塩こうじ 230g - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$5.99 

Shio Koji Japanese Rice Malt from Japan by Hanamaruki