Haenuki From Yamagata JAPAN

はえぬき 2kg

Haenuki From Yamagata JAPAN/ はえぬき  2kg - Konbiniya Japan Centre

Angel

$10.99 

Sorry, this item is out of stock

Haenuki is a kind of rice from Yamagata Japan.