Ebi Peanut

えびピーナ 85g

Ebi Peanut / えびピーナ 85g - Konbiniya Japan Centre

Foks

$2.99 

Shrimp Peanut snack from Japan by Kasugai..