Yamahide Dried Sakura Shrimp

桜えび 7g

Yamahide Dried Sakura Shrimp / 桜えび 10g - Konbiniya Japan Centre

True

$6.49 

Dried Shrimp from Japan by Yamahide