Chuka Zanmai Ryanmen Shoyu Goma Dare

中華三昧 涼麺 醤油胡麻だれ 139g

Chuka Zanmai Ryanmen Shoyu Goma Dare/ 中華三昧 涼麺  醤油胡麻だれ 139g - Konbiniya Japan Centre
Chuka Zanmai Ryanmen Shoyu Goma Dare/ 中華三昧 涼麺  醤油胡麻だれ 139g - Konbiniya Japan Centre
Chuka Zanmai Ryanmen Shoyu Goma Dare/ 中華三昧 涼麺  醤油胡麻だれ 139g - Konbiniya Japan Centre
Chuka Zanmai Ryanmen Shoyu Goma Dare/ 中華三昧 涼麺  醤油胡麻だれ 139g - Konbiniya Japan Centre

JFC, True

$2.99 

Chuka Zanmai Instant noodle from Japan by Myojo