Hakata no Shio Coarse Salt

伯方の塩 500g

Hakata no Shio Coarse Salt / 伯方の塩 500g - Konbiniya Japan Centre

Angel&True

$4.99 

Salt from Japan by Hakata