Aburaage (Deep Fried Been curd) / お徳用 あぶらあげ 5pcs 100g

Aburaage (Deep Fried Been curd) / お徳用 あぶらあげ 5pcs 100g - Konbiniya Japan Centre
Aburaage (Deep Fried Been curd) / お徳用 あぶらあげ 5pcs 100g - Konbiniya Japan Centre
Aburaage (Deep Fried Been curd) / お徳用 あぶらあげ 5pcs 100g - Konbiniya Japan Centre
Aburaage (Deep Fried Been curd) / お徳用 あぶらあげ 5pcs 100g - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$2.99 

Deep Fried Been curd  from Japan by Maruki