Yamasa Organic Tamari Soy Sauce

溜しょうゆ 148ml

Yamasa Organic Tamari Soy Sauce / 溜しょうゆ 148ml - Konbiniya Japan Centre

Yamato

$7.99 

Tamari Soy Sauce for from Japan by Yamasa.(Glass Bottle).