Yuzu Cider with honey / ゆずサイダー(はちみつ入り)

Yuzu Cider  with honey /  ゆずサイダー(はちみつ入り) - Konbiniya Japan Centre

Yamato

$3.99 

Yuzu Cider from Japan by Kobobukiya