Hiroshima Momiji Manju

広島もみじ 8 pcs

Hiroshima Maple Manju/広島もみじ  8 pcs - Konbiniya Japan Centre

Yamato

$7.89 

Japanese maple leaf shaped manju with azuki by Kotobukiseika