Prepared Plum Shiso

しそ梅干し 227g

Prepared Plum Shiso / しそ梅干し  227g - Konbiniya Japan Centre
Prepared Plum Shiso / しそ梅干し  227g - Konbiniya Japan Centre
Prepared Plum Shiso / しそ梅干し  227g - Konbiniya Japan Centre
Prepared Plum Shiso / しそ梅干し  227g - Konbiniya Japan Centre

Nishimoto

$6.79 

Shiso Umeboshi by Shirakiku./