Higashimaru Shiro Dashi

京風割烹 白だし 400ml

Higashimaru Shiro Dashi / 京風割烹白400ml - Konbiniya Japan Centre

True, Yamato

$6.79 

Light colored dashi (soup stock) from Higashimaru