Shirakiku Sanukiya Soba Noodles Original / 讃岐屋 そば 

Shirakiku Sanukiya Soba Noodles Original / 讃岐屋 そば  
Shirakiku Sanukiya Soba Noodles Original / 讃岐屋 そば  
Shirakiku Sanukiya Soba Noodles Original / 讃岐屋 そば  
Shirakiku Sanukiya Soba Noodles Original / 讃岐屋 そば  

Konbiniya Japan Centre

$3.79 

Instant Japanese Style Soba Noodles in cup by Shirakiku