Komekko Wasabi 39g

コメッコのりわさび味

Komekko Wasabi 39g コメッコのりわさび味 - Konbiniya Japan Centre

Yamato

$2.29 

Baked rice snack wasabi flavor. By Glico