Ajiya JapaneseGreen Tea Aoyanagi (Bancha) / 緑茶 青柳 300g

Ajiya JapaneseGreen Tea Aoyanagi (Bancha) / 緑茶 青柳 300g - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$7.39 

Sorry, this item is out of stock

Japanese Green Tea by Tokushin