Shirakiku Dried Shiitake / 干し椎茸 85g

Shirakiku Dried Shiitake / 干し椎茸 85g - Konbiniya Japan Centre

Nishimoto

$5.39 

Dried Shiitake from Japan by Shirakiku