Shin Asahi Koya Tofu Dried Bean Curd / 新 あさひ豆腐 5pcs

Shin Asahi Koya Tofu Dried Bean Curd / 新 あさひ豆腐 5pcs - Konbiniya Japan Centre

Konbiniya Japan Centre

$6.59 

Dried bean curd by Asahimatsu