Kikori no Kirikabu (Stub-Shaped Chocolate Cookies)

きこりの切株 66g

Kikori no Kirikabu (Stub-Shaped Chocolate Cookies) / きこりの切株 66g - Konbiniya Japan Centre

JFC

$3.19 

Kikori no Kirikabu (Stub-Shaped Chocolate Cookies) from Japan by Bourbon